︎
                 Biksen  Projekter  Om   CV   ︎Familiebesøgsrum i Arresthuset Kolding


Overordnet handler dette projekt om at skabe trygge og positive besøg for børn af indsatte i Arresthuset Kolding.

Opretholdelse af kontakt mellem barn og forælder er utrolig vigtig for et barns trivsel, og i den sammenhæng er gode besøg under indsættelsen essentielt. Designet er skabt med udgangspunkt i teorier omkring omgivelsernes indvirkning på velvære og social interaktion. Jeg har således skabt et besøgsrum der kan være med til at fremme interaktionen mellem barn og forælder, og øge kvaliteten af den begrænsede tid, med fokus på børnene og det at skabe en god og imødekommende atmosfære.

Familiebesøgsrummet har mange funktioner (familiebesøg, advokatmøder, besøg af partner osv) og begrænset plads, det har jeg løst gennem "klap-ud-møbler". Man kan på den måde indrette rummet alt efter hvem man har på besøg.

Projektet er udført i Arresthuset Kolding.

Fængselsbetjent og børneansvarlig i Arresthuset Kolding, Sandi og hans to sønner
Lidt af processen


Besøgsrummet før

︎Lullusillustrationsbiks.dk
Tycho Brahes Alle 10, 2 tv
2300 KBH S
lullusillustrationsbiks@gmail.com

Terms & conditions

Følg mig på


www.instagram.com/lullus_illustrationsbiks/